مکمل غذایی کودک عبارت است از ماده‌ای که به غذای کودک اضافه می‌شود تا نیازهای تغذیه‌ای او را برآورده کند. مکمل‌های غذایی ممکن است شامل ویتامین‌ها، مواد معدنی، آهن، روغن ماهی، پروبیوتیک و غیره باشند. برخی از کودکان به دلیل رژیم غذایی نامناسب، بیماری‌ها، عوامل ژنتیکی یا شرایط خاص دچار کمبود بعضی از مواد مغذی می‌شوند و نیاز به مصرف مکمل دارند. اما بسیاری از کودکان با یک رژیم غذایی سالم و متعادل می‌توانند تمام نیازهای تغذیه‌ای خود را بدون نیاز به مکمل برآورده کنند.

Filter