تامپون قاعدگی یکی از لوازم بهداشتی و شخصی بانوان است که حالت توپ پنبه ای کوچکی دارد و مثل نوار بهداشتی می تواند خونریزی عادت ماهیانه را جذب و برای چند ساعت در خود نگه دارد. شما می توانید انواع تامپون قاعدگی را از داروخانه دکتر آزاده سالم خریداری کنید.

Days
hours
minutes
seconds

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید