مکمل و پودر شیرافزا نامی است که به برخی از محصولات گیاهی داده می‌شود که هدف آن‌ها افزایش ترشح شیر در مادران شیرده است. این محصولات معمولاً حاوی عصاره یا پودر گیاهانی هستند که خواص فیتواستروژنی دارند و می‌توانند با تحریک هورمون پرولاکتین، تولید شیر را در سینه‌های مادر افزایش دهند. مکمل شیر افزا به صورت کپسول، قطره، پودر یا چای عرضه می‌شوند و باید با رعایت دستورالعمل‌های مصرف و تحت نظارت پزشک استفاده شوند.

Filter