ظرف دارو یا یادآور دارو، وسیله‌ای است که به شما کمک می‌کند تا داروهای تجویز شده توسط پزشک را به موقع و در زمان مشخص مصرف کنید. این ظروف معمولاً دارای محفظه‌های مختلف برای روزهای هفته و یا ساعات مختلف روز هستند تا از مصرف نادرست یا فراموشی دارو جلوگیری شود.

مدل‌های مختلفی از ظرف دارو وجود دارد، از جمله:

  • مدل‌های روزانه
  • مدل‌های هفتگی

 

Filter