بیمه های طرف قرارداد

داروخانه شبانه روزی دکتر آزاده سالم یکی از با سابقه ترین داروخانه‌های غرب تهران و محله فردوس است. این مرکز یکی از داروخانه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران است که تامین طیف وسیعی از داروهای بیماران از جمله داروهای شیمی درمانی و…را برعهده دارند.

بیمه های طرف قرارداد با داروخانه شبانه روزی دکتر آزاده سالم


بیمه تامین اجتماعی
بیمه خدمات درمانی
بیمه ارتش
بیمه شهرداری
بیمه کانون سردفتران
بیمه سینا
بیمه ایران
بیمه دانا
بیمه بانک ملت
بیمه بانک تجارت
بیمه بانک سپه
بیمه بانک ملی
بیمه بانک مرکزی
بیمه بانک صادرات
بیمه بانک کشاورزی
بیمه بانک صنعت و معدن
بیمه بانک توسعه صادرات