شربت و قرص ضد سرفه داروهایی هستند که برای کاهش سرفه و تسکین علائم مربوط به آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. این داروها می‌توانند گیاهی یا شیمیایی باشند و بسته به نوع سرفه، خشک یا خلط‌آور، انتخاب می‌شوند.

Filter