تجهیزات پزشکی به همه وسایل، ابزار و لوازمی گفته می شود که در علم پزشکی کاربرد دارند. این تجهیزات می توانند برای مقاصد مختلفی مانند تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان، تسکین، جایگزینی یا پژوهش بیماری ها و مشکلات جسمی و روحی استفاده شوند. تجهیزات پزشکی از ساده ترین وسایل مانند دماسنج، پنس و سرنگ تا پیچیده ترین ماشین ها و سامانه هایی مانند دستگاه های تصویربرداری، لیزر، پروتز و نرم افزارهای هوشمند ایجاد شده اند.

 

Filter