نوار بهداشتی یک وسیله بهداشتی بانوان است که زنان در دوران قاعدگی از آن استفاده می‌کنند. نوار بهداشتی از الیاف مصنوعی و پنبه ساخته شده است و قادر است خون را جذب کند. نوار بهداشتی به لباس زیر چسبیده می‌شود و بعد از مدتی باید تعویض شود. نوار بهداشتی می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد، مانند نوار بهداشتی بال‌دار، نوار بهداشتی ضخیم، نوار بهداشتی نازک، نوار بهداشتی قابل شستشو و غیره.

Filter