ابزار و لوازم سلامت خانگی، دستگاه‌ها و وسایلی هستند که برای اندازه‌گیری، کنترل، بهبود و حفظ سلامت بدنی و روانی در منزل استفاده می‌شوند. برخی از این ابزارها عبارتند از:

Filter