آویز دست طبی یک وسیله از جنس پارچه است که برای حمایت از دست و بازو در موارد آسیب یا شکستگی استفاده می‌شود. این آویز دست از گردن آویزان شده و بازو را در حالت صاف و ثابت نگه می‌دارد. این کار باعث می‌شود که استخوان‌های دست و بازو فرصت ترمیم و بهبودی پیدا کنند. آویز دست طبی دو نوع استاندارد و گردنی دارد. نوع استاندارد برای درمان شکستگی‌ها و در رفتگی‌های آرنج و مچ مناسب است. نوع گردنی برای درمان آسیب‌های استخوان گردن و گاهی هم برای آسیب‌های دست و بازو کاربرد دارد.

شما میتوانید انواع آویز دست یا اسلینگ را با بهترین قیمت از داروخانه آنلاین دکتر آزاده سالم خریداری کنید.

Filter