تامپون قاعدگی یکی از لوازم بهداشتی و شخصی بانوان است که حالت توپ پنبه ای کوچکی دارد و مثل نوار بهداشتی می تواند خونریزی عادت ماهیانه را جذب و برای چند ساعت در خود نگه دارد. شما می توانید انواع تامپون قاعدگی را از داروخانه دکتر آزاده سالم خریداری کنید.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter