برند «اوریاژ» (Uriage) در سال 1992 تاسیس شد. در واقع اوریاژ نام چشمه آب در روم باستان بوده که رومیان در قرون وسطی به خواص این چشمه پی برند. محصولات اوریاژ با ترکیب آب معدنی این چشمه و موادی که این شرکت ابداع کرده است تولید میشوند. برای خرید اینترنتی و قیمت محصولات اوریاژ به داروخانه آنلاین شبانه روزی دکتر آزاده سالم مراجعه کنید.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter