پنبه ريز اولین تولید کننده انواع پوشک کامل بچه و نوار بالدار نازک ،در ایران و همچنین تولید کننده هفت نوع دیگر نوار بهداشتی بالدار و معمولی در اندازه های مختلف،پوشک بچه معمولی و انواع دستمال کاغذی با نام های تجاری پنبه ریز و کمرو میباشد.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter