برند مولپد (Molped) یکی از زیرمجموعه های شرکت تولیدی پارس حیات است که به تولید لوازم بهداشتی بانوان مانند پد و نوار بهداشتی می پردازد.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter