کماکل (Komakol) یکی از برندهای تولید شده توسط شرکت کیمیا الکل زنجان است که محصولات ضدعفونی کننده شامل محلولهای ضد عفونی کننده I.L.D با پایه الکلی ۷۰ درصد را تولید می‌کند.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter