شرکت کیمیا دارو سپهر در زمینه تولید، تامین و توزیع محصولات مرتبط با صنایع داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این شرکت دارای استانداردهایGMP ،WHO سازمان بهداشت جهانی و ISO ۹۰۰۱-۲۰۱۵ است. در این شرکت کنترل‌های دقیق و مستمر در کلیه مراحل از زمان خرید مواد اولیه تا محصول نهایی در آزمایشگاه کنترل کیفیت و تضمین کیفیت براساس استانداردهای فوق انجام می‌پذیرد.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter