محصولات برند هانیز (Honeys) یکی از تولیدات شرکت صنایع بهداشتی کویر سلولز یزد است. این شرکت با داشتن تجربه­ ارزشمند و دانش فنی قوی، قدم در راه تولید مصنوعات سلولزی و بهداشتی گذاشته است.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter