شرکت فاران شیمی در سال 1381 با ماهیت تعاونی تولیدی در زمین با مساحت حدود 17000 متر مربع در شهرک صنعتی تویسرکان تاسیس شد.

این شرکت کار خود را با تولید اسید سالیسیلیک آغاز و در سال ۱۳۸۶ به گروه صنعتی گلرنگ پیوست.
این شرکت از دو بخش اصلی تولید مواد اولیه دارویی (APIs) و داروهای آماده مصرف (F.P) تشکیل شده است.

برای تولید مواد اولیه دارویی با توجه به حجم و ارزش افزوده، دو نوع ماده اولیه دارویی با حجم کم و ارزش افزوده بالا و همچنین مواد با حجم متوسط در دستور کار قرار دارند. انتخاب مواد نارکوتیک به معنی انتخاب یک داروی بسیار حساس و مهم از اهداف شرکت داروسازان فاران شیمی است و امید است در آینده به عنوان یک قطب بسیار مهم تولید مواد نارکوتیک باشد.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter