ایده دارو طب (ایده آرای پیشگام سابق) از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت در حوزه دارویی نمود. با بهره‌گیری از علم روز داروسازی سعی در تولید محصولاتی در زمینه‌های مختلف دارویی و سلامت محور برای بهبود کیفیت سطح زندگی مصرف‌کنندگان تاسیس گردید. مجموعه ایده دارو طب ماموریت و رسالت سازمانی خود را تلاش بی‌وقفه همراه با صداقت و عملکرد صحیح در زمینه تولید محصولاتی با کیفیت در حوزه سلامت قرار داده است.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter