برند دکتر مید Doctors Made در زمینه تولید تجهیزات و لوازم پزشکی و توانبخشی فعالیت می کند. بیشتر تولیدات این برند محصولاتی کاربردی کوچک مانند ضرف یادآوردی قرص و دارو برای بیماران است. شما می توانید محصولات برند دکترمید را با کیفیت و قیمت مناسب از داروخانه دکتر آزاده سالم خریداری کنید.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter