آوان درمان نوین (Avan Darman Novin) در سال 1397 به عنوان نماینده انحصاری شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید جهت توزیع و فروش و ارائه دهنده خدمات پس از فروش دستگاه تست قند خون آوان تاسیس گردید.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter