انواع شیر خشک AR یا آنتی رفلاکس را می توانید از داروخانه دکتر آزاده سالم خریداری کنید. شیرخشک ای آر یا ضد رفلاکس (Anti Reflux Milk Powder) در واقع مخصوص شیرخوارانی است که مشکل برگشت محتویات معده به بیرون را دارند.

Days
hours
minutes
seconds

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter