انواع شیر خشک AR یا آنتی رفلاکس را می توانید از داروخانه دکتر آزاده سالم خریداری کنید. شیرخشک ای آر یا ضد رفلاکس (Anti Reflux Milk Powder) در واقع مخصوص شیرخوارانی است که مشکل برگشت محتویات معده به بیرون را دارند.

برای دریافت بهترین پیشنهادات وارد شوید

Filter