باند و پانسمان

برند

قیمت

چسب لکوپلاست 5*5 چسب لکوپلاست 5*5 خرید
۱۲۶,۱۵۵ ریال
سالم باند سوختگی  10 cm سالم باند سوختگی 10 cm
موجود نمی باشد
سالم باند کشی 10 cm سالم باند کشی 10 cm
موجود نمی باشد
پاس باند مدل A کوتاه مچی پاس باند مدل A کوتاه مچی
موجود نمی باشد
چسب حصیری 10*15 چسب حصیری 10*15
موجود نمی باشد
گاز وازلینه 36 عددی کاوه گاز وازلینه 36 عددی کاوه
موجود نمی باشد
باند ساده 20 سانتی متری باند ساده 20 سانتی متری
موجود نمی باشد
باند ساده 15 سانتی متری باند ساده 15 سانتی متری
موجود نمی باشد
 باند ساده 10 سانتی متری باند ساده 10 سانتی متری
موجود نمی باشد
باند ساده 5 سانتی متری باند ساده 5 سانتی متری
موجود نمی باشد
چسب لکوپلاست 2/5*5 چسب لکوپلاست 2/5*5
موجود نمی باشد